Mateřská škola Přeštice - Gagarinova

O školce

Naše školka

Naše školka Mateřská škola Přeštice, Gagarinova ulice, byla postavena v roce 1981 na okraji města směrem na Dolní Lukavici. V současné době je okolí MŠ obklopeno bohatou zástavbou bytových i rodinných domků. I přesto je zde příjemné, klidné, ekologicky čisté prostředí, dostatečně vzdálené od hlavní dopravní tepny.

Od 1. ledna 2002 jsme příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Město Přeštice (www.prestice-mesto.cz).

Naše školka V době letních prázdnin 2010 náš zřizovatel provedl za spolufinancování fondů EU, konkrétně ze zdrojů Operačního programu životního prostředí, rozsáhlou rekonstrukci naší školky, která zahrnovala celkové zateplení všech pavilonů, výměnu veškerých oken a dveří a celkovou rekonstrukci kotelny, včetně nových rozvodů topení. Rekonstrukce, jejíž náklady byly kolem 7,5 milionu korun, přinese nemalé energetické úspory a dětem, rodičům i zaměstnancům zářivě barevné pavilony zpříjemní každodenní pobyt v naší "veselé školce".

Naše školka Naše mateřská škola má provozní dobu od 6.00 do 16.30 hodin.
Vycházíme tak vstříc rodičům, zejména maminkám, uplatnit se na pracovním trhu, který v dnešní době vyžaduje značnou časovou flexibilitu.
Všechny děti se ráno scházejí v červeném pavilonu, kde je provoz od 6.00 do 16.30. V žluté a v oranžové třídě je provoz od 6.45 do 15.45, potom jsou zbylé děti převáděny do růžového pavilonu.

 
Školu tvoří čtyři pavilony, v nichž jsou tři třídy, školní kuchyně a byt údržbáře.

Naše školka Do tříd s celodenním provozem jsou děti rozděleny podle věku:
I. třída (žlutý pavilon) – děti 3 - 4 let
II. třída (oranžový pavilon) - děti 4 - 5 let
III. třída (červený pavilon) – děti 5 - 6 let

Trojtřídní mateřská škola s celkovou kapacitou 84 dětí je i v letošním školním roce naplněna.

Naše školka Součástí mateřské školy je školní kuchyně, jejíž vybavení se snažíme obměňovat a modernizovat. V roce 2009 byl zakoupen víceúčelový krouhač a centrální myčka, která nejen usnadnila práci kuchařkám, ale přinesla i zvýšení hygienické úrovně kuchyně.

 

 


Další záložky

Prohlášení o přístupnosti  |  © 2010- 2024 Mateřská škola Přeštice - Gagarinova, design FoXprofi.com