Mateřská škola Přeštice - Gagarinova

Dokumenty

Vzdělávací program

Vzdělávací program naší školy má název "Pojďme si hrát, sportovat a spolu se smát." Vychází z dlouhodobé filozofie, která je zaměřena na rozvíjení pohybových dovedností nejen dětí, ale vede k zdravému životnímu stylu celé rodiny i kolektiv zaměstnanců mateřské školy.

Chceme, aby si děti prostřednictvím pohybových činností a sportování při každodenních činnostech odnesly na konci vzdělávacího období soubor morálních vlastností, dovedností, schopností a návyků.

Usilujeme o to, aby se dítě stalo samostatnou, schopnou a jedinečnou osobností, která bude připravena na zahájení povinného školního vzdělávání a na nároky života, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Vzdělávací obsah

1. Integrovaný blok

Po prázdninách zas,
nastal školky čas,
ve školce se učíme,
hrajeme a cvičíme.

Cíle integrovaného bloku:

Okruhy činností:

Smyslové, poznávací, psychomotorické, pohybové, hudebně pohybové hry, volné hry, rituály, vytváření pravidel ve třídě, pěvecké, dramatické činnosti, námětové, rytmické a pantomimické hry, výtvarné a pracovní činnosti, společenské hry, hry s pravidly, vytváření piktogramů, grafomotorické a manipulační činnosti (základy stolování, sebeobsluhy, úklid ve třídě i na zahradě), zdravotní a přirozená cvičení, kooperativní činnosti ve třídě i venku, vycházky a výlety do okolí MŠ

Očekávané výstupy:

2. Integrovaný blok

Máme dobrou náladu,
poběžíme do sadu,
natrháme jablíčka,
kulatá jak klubíčka.

Cíle integrovaného bloku:

Okruhy činností:

Práce s literárními texty a ilustracemi, pohybové a dramatické improvizace, pantomimické hry, výtvarné a pracovní činnosti, praktické činnosti s přírodním materiálem, návštěva výstavy chovatelů a zahrádkářů, vycházky do podzimního parku, pozorování přírodního prostředí, jevů, proměnlivosti počasí, smyslové hry, hry typu "co by se stalo kdyby...", hry s říkadly, písněmi rytmicko melodické hry, práce na školní zahradě (hrabání listí, sbírání oříšků...), společné dýňové tvoření s rodiči

Očekávané výstupy:

3. Integrovaný blok

Bum, bum, ratata,
čert přišel za vrata
a bílý vánoční čas,
na saních jede k nám zas.

Cíle integrovaného bloku:

Okruhy činností:

Práce s literárními texty a ilustracemi, pohybové a dramatické improvizace, tvořivá práce s výtvarným materiálem, zpěv písní s rytmickým a hudebním doprovodem, divadelní představení, adventní koncert, mikulášská nadílka, vánoční besídky pro rodiče a hosty, návštěva výstav

Očekávané výstupy:

4. Integrovaný blok

Teple se oblečem,
vezmeme sáně
a pojedem sáňkovat
z největší stráně.

Cíle integrovaného bloku:

Okruhy činností:

Specifické zimní činnosti (hry se sněhem, klouzání, házení koulí...), spontánní pohybové aktivity, činnosti a hry zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí, příležitosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých životních návyků, kognitivní činnosti – hledání otázek, diskuse nad problémem, hudební, dramatické, výtvarné činnosti, kontaktní a smyslové hry, práce s literárními texty a encyklopediemi, pohádkové představení, výroba masek a převleků, pokusy a experimenty s vodou, ledem, sociální a interaktivní hry, hraní rolí, kooperativní činnosti ve skupinách, poslech čtených a vyprávěných příběhů, ve spolupráci s rodiči příprava karnevalu.

Očekávané výstupy:

5. Integrovaný blok

Jaro přišlo, slunce hřeje,
utíkejme do aleje.
Lístečky se zelenají,
zvířátka se probouzejí.

Cíle integrovaného bloku:

Okruhy činností:

Estetické a tvůrčí aktivity ( kresba, malba, práce s papírem, přírodninami, odpadovým materiálem...), rytmizace a melodizace říkadel, instrumentální doprovody, hry na tělo, hudební hádanky, pozorování běžných objektů, určování a pojmenování jejich vlastností, lokomoční pohybové činnosti, výlety do přírody, exkurze na statek s poznáváním života hospodářských zvířat, velikonoční tvořivé dílny, řečové, sluchové, hmatové hry, hry a příležitosti pro rozvoj vůle a sebeovládání, práce s literárními texty, kognitivní činnosti, diskuse nad problémem, ekologicky motivované hravé aktivity, pěstitelské činnosti

Očekávané výstupy:

6. Integrovaný blok

Už se blíží zas,
prázdninový čas,
skákat, běhat,
to je prima,
zlobení nás nezajímá.

Cíle integrovaného bloku:

Okruhy činností:

Vycházky a výlety do okolí mateřské školy, příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví a bezpečí (besedy s policií, s lékařem, s hasiči), konstruktivní a grafické činnosti, sledování divadelních pohádek, prohlížení a čtení knížek, encyklopedií, přímé pozorování technických a kulturních objektů (návštěva Domu historie, základní školy..), dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad, hry na téma rodiny, přátelství, hry s pravidly, sociální a interaktivní hry, hudební a hudebně pohybové hry, příprava kulturních a společných akcí pro rodiče a s rodiči, atletické závody, plavecký výcvik

Očekávané výstupy:


Při činnostech během dne nezapomínáme, že:

Každé dítě má své potřeby,
své možnosti, každé dítě má právo být jiné,
rozvíjet se v rozsahu svých možností
a pracovat svým tempem


Další záložky

Dokumenty ke stažení

Ochrana osobních údajů

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňujeme návrh rozpočtu na r. 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 – 2021.

© 2010- 2019 Mateřská škola Přeštice - Gagarinova, design FoXprofi.com