Mateřská škola Přeštice - Gagarinova

Dokumenty

Co potřebují děti do mateřské školy

Prosíme rodiče, aby všechny věci dětem podepsali.

Rodiče si během měsíce září zřídí souhlas k inkasu s limitem 1000,- Kč ve prospěch účtu 78-3052080237/0100, majitelé sporožirových účtů na sběrný účet u České Spořitelny č.100227501/0800. Platby se inkasují zpětně vždy k 15. dni v měsíci (za měsíc září je tedy první platba 15. října).

Celodenní stravné pro děti od 3 - 6 let bylo stanoveno na 29,- Kč, pro děti starší 7 let 30,- Kč.

Úplata za předškolní vzdělávání je 300,- Kč měsíčně, vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezplatně nejvýše na 12 měsíců.


Další záložky

Dokumenty ke stažení

Ochrana osobních údajů

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňujeme návrh rozpočtu na r. 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 – 2021.

© 2010- 2019 Mateřská škola Přeštice - Gagarinova, design FoXprofi.com