Mateřská škola Přeštice - Gagarinova

Dokumenty

Co potřebují děti do mateřské školy

Prosíme rodiče, aby všechny věci dětem podepsali.

Informace o úhradě stravného a školného v MŠ

Rodiče si zřídí souhlas k inkasu s limitem 1400,- Kč ve prospěch účtu 78-3052080237/0100. Výše školného je 400,- Kč měsíčně. Platby se inkasují dohromady zpětně vždy k 16. v měsíci (za měsíc září je tedy první platba 16. října).

Výše stravného od září 2020

Děti 3 - 6 leté:
celodenní 37,- Kč
polodenní 29,- Kč

Děti 7 leté:
celodenní 42,- Kč
polodenní 33,- Kč

Stravné se může během roku měnit se vzrůstajícími cenami potravin.


Další záložky

Dokumenty ke stažení

Ochrana osobních údajů

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňujeme schválený rozpočet na r. 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 – 2023.

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňujeme schválený rozpočet na r. 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 – 2024.

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňujeme schválený rozpočet na r. 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 – 2025.

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňujeme schválený rozpočet na r. 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2025 – 2026.


Prohlášení o přístupnosti  |  © 2010- 2024 Mateřská škola Přeštice - Gagarinova, design FoXprofi.com