Mateřská škola Přeštice - Gagarinova

Aktuality

Výlet do podzimního lesa

Vloženo 27. 09. 2022

Výlet do Železné Rudy

Vloženo 27. 09. 2022

Pokyny pro rodiče při nástupu dítěte od 1. 9. 2022

Vloženo 30. 08. 2022

Vážení rodiče,

nový školní rok již pomalu ťuká na dveře a vy určitě přemýšlíte, jak vaše dítě první dny ve školce zvládne. Aby byl přechod z rodiny na nové prostředí pro dítě co nejpříjemnější, nabízíme pro 3-4 leté děti, které ještě naši mateřskou školu nenavštěvovaly, adaptační režim.

1. září můžete pobýt s dětmi ve školce do 9,00 hodin (příchod nejpozději do 8,00 hodin), společně si s dětmi prohlédnout třídu, hračky, pohovořit s učitelkami o adaptačních schopnostech vašeho dítěte.

Další dny již zkusí být dítě ve školce bez rodičů, doba pobytu se bude individuálně odvíjet od adaptace dítěte. Důležitá je spolupráce rodiny a školy, vzájemná důvěra, otevřenost a komunikace.

Snažíme se všem dětem poskytnout co nejlepší podmínky, vlídný, empatický a trpělivý přístup. 

 Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

 

 

Změna cen jídel

Vloženo 29. 08. 2022

Informační schůzka pro rodiče

Vloženo 21. 08. 2022

Vážení rodiče, 

zveme vás na informační schůzku, která se uskuteční v pondělí 5. 9. 2022 od 16,30 hodin ve žluté třídě. Na programu je seznámení s dokumenty školy (školní řád, školní vzdělávací program atd.) a vše, co se týká pobytu dětí v mateřské škole.

Těšíme se na společné setkání.

Za pedagogy naší školky

Jitka Erbenová, ředitelka mateřské školy

 

 

Projekt Šablony III

Vloženo 10. 11. 2021

Zapojení do projektu Klokanovy školky

Vloženo 22. 01. 2019

Naše mateřská škola je již druhým rokem zapojena do tohoto projektu, jehož cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte. Formou workshopů a sdílení zkušeností tak pedagog získává ucelený podnětový materiál pro další práci.

Klokanův kufr
Je soubor didaktických pomůcek, které naučí dítě vše, co potřebuje umět před nástupem do školy. Díky svému komplexnímu pojetí pomáhá diagnostikovat, co dítě skutečně umí a zvládá, odhaluje jeho silné stránky, které posiluje, a identifikuje případné slabé stránky, s nimiž dále pracuje a nachází řešení.

Klokanovy kapsy
Na diagnostický soubor Klokanův kufr navazuje sada metodických pomůcek Klokanovy kapsy. V šesti kartonových krabicích velikosti deskové hry je pomůcka, která přispívá celkovému rozvoji dítěte, jeho technických schopností a logického myšlení v oblasti:

  • zrakové analýzy a syntézy
  • zrakové diferenciace
  • prostorové orientace
  • matematických představ

Od září letošního školního roku ověřujeme Klokanovy kapsy při práci s dětmi a na pravidelných měsíčních workshopech v Horní Bříze sdílíme poznatky a zkušenosti s touto diagnostickou pomůckou. Klokanův kufr vlastníme od prosince 2018 a prozatím probíhá fáze seznamování pedagogů s touto diagnostickou pomůckou.

Celé Česko čte dětem

Vloženo 06. 01. 2014

Naše mateřská škola je zapojena do dlouhodobého projektu „Celé Česko čte dětem.“

Tento projekt se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí, ale i na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině i v mateřské škole prostřednictvím společného čtení.

Podporou hlasitého předčítání pomáháme utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Naše aktivity jsou určeny nejen dětem, zapojujeme všechny generace.

Milí rodiče a prarodiče, budeme rádi, když přijdete číst do školky Vašim dětem. Termín a výběr literatury si dohodnete s učitelkou na třídě.

Klub maminek

Vloženo 06. 09. 2013

Při MŠ Gagarinova funguje již devátým rokem neformální klub maminek.

Tento klub se zabývá pořádáním dobrovolnických akcí. Výtěžek z těchto aktivit je použit ve prospěch naší mateřské školky. Jedná se především o benefiční výrobu a prodej vánočních nebo velikonočních výrobků rodičů a dětí z naší MŠ na trhu v Přešticích. Dále je to pořádání burzy použitého oblečení a sportovních potřeb na podzim a na jaře.

Členy nebo členkami se můžete stát i VY - rodiče nebo prarodiče dětí navštěvující tuto školku. Mezi námi jsou i zaměstnanci nebo přátelé naší MŠ.

Zobrazit další informace o klubu...

Co nás potěšilo

Vloženo 17. 09. 2012

Kliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 3 4 (5) 6

Prohlášení o přístupnosti  |  © 2010- 2024 Mateřská škola Přeštice - Gagarinova, design FoXprofi.com