Mateřská škola Přeštice - Gagarinova

Aktuality

Provoz v mateřské škole v době hlavních prázdnin

Vloženo 26. 06. 2020

Děti z MŠ Gagarinova budou v době prázdnin v červeném pavilonu (III. třída).

Provozní doba: od 1. 7. - 3. 7. 2020         6,00 - 16,30 hodin

                           od 7. 7. - 24. 7. 2020        6,45 - 15,45 hodin

V 15,45 budou zbylé děti převáděny do žlutého pavilonu, kde je provoz do 16,30 hodin.

Děti si přinesou:

 • Batůžek s PET lahví
 • Děti, které přijdou poprvé po koranavirové pauze, dodají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění

Čestné prohlášení ke stažení - ZDE 

 

Děti z MŠ Dukelská budou v době hlavních prázdnin v žlutém pavilonu (I. třída)

Provozní doba: od 6,00 - 16,30 hodin

Děti si přinesou:

 • Batůžek s PET lahví

 • Vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

 • Vlastní lůžkoviny

Prosíme rodiče, aby dětem všechny věci podepsali.

Je zakázané nosit do MŠ hračky.

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem příjemné dny strávené v naší mateřské škole.

 

Poděkování

Vloženo 26. 06. 2020

Vážení a milí rodiče,

děkujeme Vám za bezproblémovou spolupráci během školního roku, za aktivitu, slova uznání a každodenní úsměvy.

Rodičům předškoláků děkujeme za krásné dárky, obrázek od Vás i strom Gingo biloba už mají své místo.

Všem rodičům a dětem přejeme ve zdraví a v pohodě prožité letní prázdniny.

Na další setkávání s Vámi se těší kolektiv zaměstnanců Vaší "Přátelské školky."

 

Informace o provozu naší MŠ od 25.5. 2020

Vloženo 20. 05. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

v pondělí 25. 5. 2020 se po delší době těšíme na setkání s těmi, kteří jsou závazně přihlášeni k docházce do konce června. 

Vzhledem k počtu přihlášených dětí budou v provozu dvě třídy:

 • žlutá třída - pro děti z I. třídy (provoz od 6:00 do 16:30hod)

 • červená třída - pro děti z II. a III. třídy (provoz od 6:00 do 16:30hod)

  V této mimořádné době budeme klást velký důraz na předepsaná hygienická opatření. Proto Vás prosíme, abyste dětem každé ráno přinesli prázdnou podepsanou láhev na pití (děti si ji budou nosit ven na zahradu, kam bude přesunuta většina denních aktivit).

  Nezapomeňte dát dětem do čistého igelitového sáčku náhradní roušku a při příchodu odevzdat učitelkám podepsané "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění".

  Upozorňujeme, že nebude brán zřetel na ústní informaci rodičů o alergické rýmě nebo kašli. V tomto případě budeme požadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu. Dětem může být ráno namátkově měřena tělesná teplota.

  Pedagog je oprávněn nepřevzít dítě, které jeví příznaky jakéhokoliv onemocnění.

  Děkujeme všem za dodržování stanovených pravidel a věříme, že i během mimořádných opatření si chvíle v mateřské škole užijeme a budeme se radovat ze společných zážitků.

  Za kolektiv zaměstnanců mateřské školy

  Jitka Erbenová, ředitelka mateřské školy

Znovuotevření MŠ od 25. května

Vloženo 06. 05. 2020

Pozdrav dětem a rodičům

Vloženo 04. 04. 2020

Milí rodiče, milé děti,

všichni Vás moc pozdravujeme z naší prázdné a smutné mateřské školy. Velmi se nám po Vás stýská, chybí tady dětský smích a neustálé štěbetání. V tuto dobu bychom se určitě všichni těšili na Velikonoce a tvořivé dílny, kde bychom barvili vajíčka, vyráběli dekorace a společně přivítali jaro.

Pokud děti vyrobí nebo nakreslí obrázky s jarní tématikou, můžete fotografie zaslat na email naší školky a my je rádi zveřejníme ve fotogalerii na těchto webových stránkách.

Všichni zaměstnanci naší školky nezahálí a pomáhají v této nelehké době. Šijeme roušky, uklízíme ve třídách a děláme pořádek v kabinetech a skladech s hračkami. Oranžový pavilon jsme nechali vymalovat a celý uklidili. Budeme ještě pracovat na zahradě, aby byla připravená, až se tam všichni sejdeme.

Přejeme Vám všem hodně zdraví a pohody.Veselé Velikonoce a opatrujte se!

Jitka Erbenová

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

Vloženo 10. 03. 2020

Akce v mateřské škole v měsíci březnu

Vloženo 08. 03. 2020

PO 9. 3. Divadlo Ondřej v MŠ, muzikál "Malenka"; vstupné 50,-

ČT 12. 3. preventivní vyšetření zraku dětí Prima Vizus "Koukají na nás správně?"; v MŠ od 8,30 hod, přihlášené děti platí 150,- Kč

PÁ 20. 3. preventivní program pro všechny děti s dentální hygienistkou 

Akce v mateřské škole v měsíci únoru

Vloženo 02. 02. 2020

ČT - 13. 2. divadlo ŠUS v mateřské škole, pohádka "Dlouhý, Široký a Bystrozraký"; pro všechny děti; 60,-.

SO 15. 2. Maškarní čarodějnický bál v KKC ve spolupráci s KKC od 14,00 hodin.

ÚT 18. 2. výlet všech předškoláků na Samoty v Železné Rudě (za předpokladu příznivých sněhových podmínek), ve spolupráci s rodiči.

Akce v mateřské škole v lednu

Vloženo 03. 01. 2020

ST 15. 1.  "Bubnování v kruhu" - společná akce pro děti a rodiče; v 16,00 hodin ve žlutém pavilonu 

ČT 23. 1.  Divadlo v KKC "Sněhová královna", pro všechny děti

ČT 23. 1. beseda pro rodiče (nejen) předškoláků o zápisu dětí do I. třídy ZŠ- se zástupkyní ředitele ZŠ Na Jordáně a klinickou logopedkou; od 16,30 hodin v červeném pavilonu

Vánoční jarmark - poděkování

Vloženo 19. 12. 2019

Děkujeme všem maminkám a babičkám, které vytvořením krásných a zajímavých výrobků přispěly k uskutečnění vánočního jarmarku.

Velké poděkování patří paní Svěrkové, Šárové a Černé, které výrobky na přeštickém náměstí prodávaly.

Všem patří slova díků a uznání za ochotu, iniciativu a obětavost.

Výrobky, které nebyly prodány, budou věnovány seniorům do Domu s pečovatelskou službou v Přešticích. Výtěžek jarmarku bude využit pro potřeby dětí v naší mateřské školy.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Stránka:
1 2 (3) 4 5

Prohlášení o přístupnosti  |  © 2010- 2021 Mateřská škola Přeštice - Gagarinova, design FoXprofi.com