Mateřská škola Přeštice - Gagarinova

Aktuality

15. burza dětského zboží

Vloženo 23. 01. 2019

Stáhněte si:

Karneval 16. 2. 2019

Vloženo 22. 01. 2019

Zapojení do projektu Klokanovy školky

Vloženo 22. 01. 2019

Naše mateřská škola je již druhým rokem zapojena do tohoto projektu, jehož cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte. Formou workshopů a sdílení zkušeností tak pedagog získává ucelený podnětový materiál pro další práci.

Klokanův kufr
Je soubor didaktických pomůcek, které naučí dítě vše, co potřebuje umět před nástupem do školy. Díky svému komplexnímu pojetí pomáhá diagnostikovat, co dítě skutečně umí a zvládá, odhaluje jeho silné stránky, které posiluje, a identifikuje případné slabé stránky, s nimiž dále pracuje a nachází řešení.

Klokanovy kapsy
Na diagnostický soubor Klokanův kufr navazuje sada metodických pomůcek Klokanovy kapsy. V šesti kartonových krabicích velikosti deskové hry je pomůcka, která přispívá celkovému rozvoji dítěte, jeho technických schopností a logického myšlení v oblasti:

  • zrakové analýzy a syntézy
  • zrakové diferenciace
  • prostorové orientace
  • matematických představ

Od září letošního školního roku ověřujeme Klokanovy kapsy při práci s dětmi a na pravidelných měsíčních workshopech v Horní Bříze sdílíme poznatky a zkušenosti s touto diagnostickou pomůckou. Klokanův kufr vlastníme od prosince 2018 a prozatím probíhá fáze seznamování pedagogů s touto diagnostickou pomůckou.

Akce v mateřské škole v lednu

Vloženo 14. 01. 2019

ČT 17. 1. divadlo v KKC "Pohádky pod Řípem"; děti z III. třídy, vstupné 60,- Kč

ÚT 22. 1. ukázková hodina kroužku anglického jazyka v obvyklý čas

ÚT 29. 1. beseda pro rodiče budoucích prvňáčků s učitelkami ze ZŠ od 16,30 hod v oranžové třídě

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

Vloženo 06. 12. 2018

Adventní čas v mateřské škole

Vloženo 23. 11. 2018

NE 2. 12. rozsvícení vánočního stromečku na přeštickém náměstí - vystoupení předškoláků  z III. třídy od 17,00 hodin

ÚT 4. 12. mikulášská nadílka v mateřské škole

ST 5. 12. pohádka v KKC "Jak se čerti ženili" - děti z II. a III. třídy; vstupné 60,-

ČT 6. 12. vánoční koncert v ZŠ Na Jordáně v podání sboru Skalka, děti z I. a II. třídy, vstupné 15,-

PO 10. 12. vánoční besídka v III. třídě od 15,30 hodin

ÚT 11. 12. vánoční besídka v II. třídě od 15,30 hodin

ST 12. 12. vánoční trhy na přeštickém náměstí, stánek naší MŠ

ČT 13. 12. vánoční besídka v I. třídě od 15,30 hodin

PÁ 14. 12. vánoční workshop s p. Černou s dětmi v III. třídě

ÚT 18. 12. vánoční besídka pro hosty, důchodce - vystupují všechny děti

Přejeme všem klidný adventní čas!

Akce v mateřské škole v měsíci listopadu

Vloženo 30. 10. 2018

ČT 1. 11. Halloween aneb strašidel se nebojíme - akce pro všechny děti a rodiče na školní

                zahradě od 16,30 hodin

PO 5. 11. divadlo Letadlo v MŠ, pohádka "V korunách stromů", vstupné 45,-

PÁ 9. 11. Juniorfest - děti z II. třídy půjdou na promítání Večerníčků do KKC, 30,-

ST 14. 11. fotografování dětí, Photodienst Brno, v 8,00 hodin v I. třídě

PO 19. 11. beseda s Městskou policií Přeštice, děti z III. třídy

PO 19. 11. akce Cvičí celá rodina - cvičení pro děti a rodiče v hale TJ od 16, 30 hod

                ve spolupráci s ASPV TJ

ČT 29. 11. vyhodnocení akce "Sběr kaštanů a žaludů", zábavný program pro děti

                 "Klaun a jeho kamarádi"

Akce v mateřské škole v měsíci říjnu

Vloženo 03. 10. 2018

SO 6.10.   podzimní burza dětského oblečení - pořádá Klub maminek při MŠ

ČT 11.10.  divadelní představení "Honza. Honza? Honza!" - divadlo Alfa Plzeň,

                   děti z II. a III. třídy

ÚT 16.10.   výlet do podzimního lesa do Luhu ve spolupráci s Lesy ČR

ČT 18.10.  "Ze života ježků" - naučný pořad pro všechny děti v MŠ; 45,- Kč

Připravujeme:

  • v týdnu od 29.10. - 1.11. výstava vydlabaných dýní (domácí práce dětí a rodičů)
  • ČT 1.11.  Dýňohraní aneb halloween po česku - "Strašidel se nebojíme," akce pro děti a rodiče na zahradě MŠ

Akce v září

Vloženo 19. 09. 2018

ÚT 4. 9. schůzka rodičů od 16,30 hod v červeném pavilonu

ST 19. 9. vyhlášení akce "Sběr kaštanů a žaludů aneb pomáháme lesu"

PÁ 21. 9. divadlo Ondřej v MŠ, program "Čtvero ročních období" - 50,-

ČT 27. 9. ze života dravců - ukázka dravců v MŠ - 50,-

Celé Česko čte dětem

Vloženo 06. 01. 2014

Naše mateřská škola je zapojena do dlouhodobého projektu „Celé Česko čte dětem.“

Tento projekt se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí, ale i na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině i v mateřské škole prostřednictvím společného čtení.

Podporou hlasitého předčítání pomáháme utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Naše aktivity jsou určeny nejen dětem, zapojujeme všechny generace.

Milí rodiče a prarodiče, budeme rádi, když přijdete číst do školky Vašim dětem. Termín a výběr literatury si dohodnete s učitelkou na třídě.

Stránka:
1 (2) 3

© 2010- 2019 Mateřská škola Přeštice - Gagarinova, design FoXprofi.com