Mateřská škola Přeštice - Gagarinova

Aktuality

Provoz školky v době letních prázdnin

Vloženo 25. 06. 2019

ZOO párty - rozloučení s předškoláky a školním rokem

Vloženo 17. 06. 2019

Atletické dopoledne

Vloženo 17. 06. 2019

Akce v MŠ v měsíci červnu

Vloženo 11. 06. 2019

PO 3. 6. děti z II. a III. třídy půjdou na koncert do ZUŠ Přeštice

PÁ 7. 6. EKO pohádky v KKC, děti z II. třídy

ÚT 11. 6. všechny děti pojedou na školní výlet do ZOO Plzeň; odjezd z MŠ 7,45; vybíráme vstupné 110,- Kč

 ÚT 18. 6. Sportovní atletické dopoledne pro všechny děti v ZŠ Na Jordáně

 ČT 20. 6. Rozloučení s předškoláky na školní zahradě od 15,30 hodin

 

Akce v MŠ v měsíci květnu

Vloženo 22. 04. 2019

ČT 2. 5. zápis nových dětí pro školní rok 2019/2020

PÁ 3. 5. poslední lekce plavání

PO 6. 5. exkurze a tvořivá dílna ve Svíčkárně v Liticích, pojedou všechny děti;

             vstupné - 90,-

ST 15. 5. "Levandulové tvoření" workshop s p. Černou pro děti ve III. třídě; 50,- Kč

ČT 16. 5. divadlo Ondřej v MŠ, pohádka "Námořníci"; všechny děti; vstupné 50,-

ÚT 21. 5. předškoláci se zúčastní Sportovních her Plzeňského kraje v Plzni

ST 22. 5. předškoláci pojedou na celodenní výlet do enviromentálního centra do Železné

               Rudy

ČT 23. 5. společné focení dětí na zahradě, fotograf p. Kubát

PO 27. 5. děti z I. a II. třídy půjdou na koncert sboru Skalka; vstupné 15,-

ST 29. 5. zábavný program ke Dni dětí na zahradě, divadlo Řimbaba

Akce v MŠ v měsíci dubnu

Vloženo 31. 03. 2019

ÚT 2. 4. předškoláci jdou na návštěvu do I. tříd ZŠ

ÚT 9. 4.  tvořivá dílna a malá velikonoční besídka pro rodiče dětí z II. třídy od 15,30 hodin  

ČT 11. 4.  divadelní představení v KKC „Pyšná princezna", děti z II. a III. třídy, vstupné 60,-

ČT 11. 4. malá velikonoční besídka a „Jarní hraní s rodiči" v I. třídě od 15,30 hodin

ÚT 16. 4. malá velikonoční besídka a „Kdo si hraje, nezlobí" v III. třídě od 15,30 hodin

ÚT 16. 4. velikonoční besídka pro hosty, důchodce a zaměstnance v 10,00 – vystupují všechny děti

ČT 25. 4. exkurze do areálu profesionálních hasičů – všechny děti

ÚT 30. 4. ukázka práce Policie ČR na školní zahradě

 

 

Oznámení o zápisu dětí do mateřské školy

Vloženo 21. 03. 2019

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se uskuteční

ve čtvrtek 2. května 2019
v době od 8.00 hodin do 16.00 hodin
v ředitelně Mateřské školy Přeštice, Gagarinova 202.

Více informací

Kritéria pro přijímání dětí

Velikonoční jarmark

Vloženo 21. 03. 2019

Akce v mateřské škole v měsíci březnu

Vloženo 03. 03. 2019

ČT 21. 3. divadelní představení v KKC "Putování ztracené kapky aneb cesta tam a zase

                zpátky", divadlo Kapsa; pro všechny děti z MŠ, vstupné 50,- Kč

SO 23. 3. 15. burza jarního oblečení - pořádá Klub rodičů při naší mateřské škole

PÁ 29. 3. první lekce plavání v Klatovech pro přihlášené děti;

                další lekce: 5. 4.; 12. 4.; 26. 4.; 3. 5. - podrobné informace ve třídě

            

Akce v mateřské škole v měsíci únoru

Vloženo 02. 02. 2019

SO 16. 2. karneval v KKC ve velkém sále od 14,00 hod  na téma "Motýl Zdravíčko a motýl

                Láska" - pořádá naše MŠ ve spolupráci s KKC Přeštice

ST 20. 2. děti z I. a II. třídy - Dentální hygiena pro děti  - děti si přinesou zubní kartáčky,

                25,- Kč

ST 20. 2. celodenní výlet na hory na Samoty na Šumavu - děti z III. třídy

 

Stránka:
(1) 2 3

© 2010- 2019 Mateřská škola Přeštice - Gagarinova, design FoXprofi.com