Mateřská škola Přeštice - Gagarinova

Aktuality

Akce v MŠ v měsíci dubnu

Vloženo 31. 03. 2019

ÚT 2. 4. předškoláci jdou na návštěvu do I. tříd ZŠ

ÚT 9. 4.  tvořivá dílna a malá velikonoční besídka pro rodiče dětí z II. třídy od 15,30 hodin  

ČT 11. 4.  divadelní představení v KKC „Pyšná princezna", děti z II. a III. třídy, vstupné 60,-

ČT 11. 4. malá velikonoční besídka a „Jarní hraní s rodiči" v I. třídě od 15,30 hodin

ÚT 16. 4. malá velikonoční besídka a „Kdo si hraje, nezlobí" v III. třídě od 15,30 hodin

ÚT 16. 4. velikonoční besídka pro hosty, důchodce a zaměstnance v 10,00 – vystupují všechny děti

ČT 25. 4. exkurze do areálu profesionálních hasičů – všechny děti

ÚT 30. 4. ukázka práce Policie ČR na školní zahradě

 

 

Oznámení o zápisu dětí do mateřské školy

Vloženo 21. 03. 2019

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se uskuteční

ve čtvrtek 2. května 2019
v době od 8.00 hodin do 16.00 hodin
v ředitelně Mateřské školy Přeštice, Gagarinova 202.

Více informací

Kritéria pro přijímání dětí

Velikonoční jarmark

Vloženo 21. 03. 2019

Akce v mateřské škole v měsíci březnu

Vloženo 03. 03. 2019

ČT 21. 3. divadelní představení v KKC "Putování ztracené kapky aneb cesta tam a zase

                zpátky", divadlo Kapsa; pro všechny děti z MŠ, vstupné 50,- Kč

SO 23. 3. 15. burza jarního oblečení - pořádá Klub rodičů při naší mateřské škole

PÁ 29. 3. první lekce plavání v Klatovech pro přihlášené děti;

                další lekce: 5. 4.; 12. 4.; 26. 4.; 3. 5. - podrobné informace ve třídě

            

Akce v mateřské škole v měsíci únoru

Vloženo 02. 02. 2019

SO 16. 2. karneval v KKC ve velkém sále od 14,00 hod  na téma "Motýl Zdravíčko a motýl

                Láska" - pořádá naše MŠ ve spolupráci s KKC Přeštice

ST 20. 2. děti z I. a II. třídy - Dentální hygiena pro děti  - děti si přinesou zubní kartáčky,

                25,- Kč

ST 20. 2. celodenní výlet na hory na Samoty na Šumavu - děti z III. třídy

 

15. burza dětského zboží

Vloženo 23. 01. 2019

Stáhněte si:

Karneval 16. 2. 2019

Vloženo 22. 01. 2019

Zapojení do projektu Klokanovy školky

Vloženo 22. 01. 2019

Naše mateřská škola je již druhým rokem zapojena do tohoto projektu, jehož cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte. Formou workshopů a sdílení zkušeností tak pedagog získává ucelený podnětový materiál pro další práci.

Klokanův kufr
Je soubor didaktických pomůcek, které naučí dítě vše, co potřebuje umět před nástupem do školy. Díky svému komplexnímu pojetí pomáhá diagnostikovat, co dítě skutečně umí a zvládá, odhaluje jeho silné stránky, které posiluje, a identifikuje případné slabé stránky, s nimiž dále pracuje a nachází řešení.

Klokanovy kapsy
Na diagnostický soubor Klokanův kufr navazuje sada metodických pomůcek Klokanovy kapsy. V šesti kartonových krabicích velikosti deskové hry je pomůcka, která přispívá celkovému rozvoji dítěte, jeho technických schopností a logického myšlení v oblasti:

  • zrakové analýzy a syntézy
  • zrakové diferenciace
  • prostorové orientace
  • matematických představ

Od září letošního školního roku ověřujeme Klokanovy kapsy při práci s dětmi a na pravidelných měsíčních workshopech v Horní Bříze sdílíme poznatky a zkušenosti s touto diagnostickou pomůckou. Klokanův kufr vlastníme od prosince 2018 a prozatím probíhá fáze seznamování pedagogů s touto diagnostickou pomůckou.

Akce v mateřské škole v lednu

Vloženo 14. 01. 2019

ČT 17. 1. divadlo v KKC "Pohádky pod Řípem"; děti z III. třídy, vstupné 60,- Kč

ÚT 22. 1. ukázková hodina kroužku anglického jazyka v obvyklý čas

ÚT 29. 1. beseda pro rodiče budoucích prvňáčků s učitelkami ze ZŠ od 16,30 hod v oranžové třídě

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

Vloženo 06. 12. 2018

Stránka:
(1) 2

© 2010- 2019 Mateřská škola Přeštice - Gagarinova, design FoXprofi.com